INFO om OU i KA

Opplæring og utvikling (OU) på KA-sektoren

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

Målet er å gi økt fagkompetanse til medarbeidere eller å bidra til felles kunnskap om og forståelse for avtaleverket blant arbeidsgivere og arbeidstakere.

OU-ordningen har sitt eget nettsted der tiltak blir annonsert fortløpende. De fleste arrangementer i OU-regi har påmelding gjennom KAs kurskalender.

 

 

 

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK