KIRKETEKSTILER

Diakoner skal ha alba/stolaer/tjenesteskjorte(r).

 

For alle gjelder de retningslinjene som er fastsatt av Kirkemøtet/Kirkerådet.

Mht innkjøp skal det ihht særavtalen gjøres avtale med arbeidsgiver før bestilling iverksettes.

Før endelig bestilling av stola skal utkast godkjennes ved bispedømmekontoret.

Mal for stola og alba (om en vil sy selv) skaffes via Kirkerådet.

For de som vigsles etter 010121 gjelder sentral støtteordning for å dekke kostnader.

 

Det finnes flere leverandører:

For alba/stola/tjenesteskjorter m.m.m:

Nidaros kirketekstiler og utstyr.

For alba/stola/tjenesteskjorter:

Savile Row Drammen.

For stolaer:

Anne Landsverk, Rykkinn

Kirsten Irgens, Oslo

Tjenesteskjorter og andre plagg kan kjøpes fra Fair&Square.

Tjenesteskjorter laget av Fairtradebomull kan kjøpes på nettet fra Butler&Butler.

 

Merk:

Denne listen er ikke uttømmende. Om du vet om nettsteder/butikker som burde vært med er det fint om du sender oss en mail.