PLAN FOR DIAKONI

Kirkem√łtet vedtok i 2007 PLAN FOR DIAKONI i Den norske kirke. Denne ble revidert i 2020.