RETNINGSLINJER FOR KATEKETENS OG DIAKONENS GUDSTJENESTELIGE FUNKSJONER

Kirkerådet justerte i desember 2015 disse retningslinjene.