YRKESETISKE RETNINGSLINJER

 

Her er de yrkesetiske retningslinjene til Det Norske Diakonforbund.

 

Her er en "POSTER" du kan skrive ut (A3/A4).