FORBUNDETS ARBEIDSPROGRAM

Ved GF 2020 ble vedtatt arbeidsprogram for perioden 2020 - 2023.