KORT OM DET NORSKE DIAKONFORBUND

Det Norske Diakonforbund ble stiftet 14. oktober 1915 som De Norske Diakoners Broderforbund. 

 

Diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for diakontjeneste i Den norske kirke kan bli medlemmer. Dessuten kan personer som er ansatt i organisasjoner og institusjoner som arbeider med diakonale utfordringer innvilges medlemskap.

Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser, Videre arbeider forbundet for å fremme diakoni i kirke og samfunn og samarbeider  med andre organisasjoner der dette er naturlig.