Nytt felles profesjons-forbund i kirken

Prester, diakoner og undervisningsansatte danner nytt felles profesjonsforbund. – Samlet blir vi en sentral aktør som med ny tyngde vil fremme våre profesjoners stilling og vilkår i kirke og samfunnsinstitusjoner, sier lederne av de tre fagforeningene som nå slår seg sammen.
Lederne i DNDF, Presteforeningen og KUFO

Diakonene ønsker fellesskap

I løpet av våren har generalforsamlingene i Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) sagt ja til å gå inn i en ny felles organisasjon. Diakonforbundet har i tråd med sine vedtekter i tillegg gjennomført uravstemning blant medlemmene.

– Vi er glade for at det nye profesjonsforbundet er vedtatt med overbevisende flertall i hver av foreningene. Nå vil vi bygge en framtidsrettet organisasjon med all den erfaring og kompetanse vi til sammen representerer, sier nyvalgt leder i Presteforeningen, Eva Klokkerud, leder i Diakonforbundet, Asbjørn Sagstad, og leder i KUFO, Lene Beate Østerås, i en felles uttalelse.

– Det nye forbundet vil representere og fremme tre selvstendige profesjoner. Vi har samtidig mye som samler oss, og i mange saker står vi sterkere når vi i fellesskap fremmer våre interesser som arbeidstagere og profesjonsutøvere i kirke og samfunnsinstitusjoner, heter det i uttalelsen.

 Fagforeningen for kirkelig sektor

– Med det store flertallet av kirkens prester, diakoner og undervisningsansatte i ryggen vil det nye profesjonsforbundet være toneangivende i det kirkepolitiske landskapet.  I en tid der kirke og samfunn er i rask endring trenger disse profesjonene en klar og tydelig stemme som løfter verdien av våre tjenester, vår kompetanse og vårt engasjement for kirkens oppdrag i verden.

-Det nye forbundet vil fortsatt være den fagforeningen som best kjenner prestenes, diakonenes og de undervisningsansattes arbeidshverdag, arbeidsvilkår og faglige utfordringer. Vi vil være den eneste fagforeningen som er spesialisert på kirkelig sektor og innretter vår organisasjon for å kunne yte innflytelse der beslutningene fattes.

-Vi gleder oss til å ta fatt på et fellesskapsbyggende prosjekt som vi både tror og håper også vil være et gode for hele kirken og kirkens arbeid framover, sier lederne av Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO i sin uttalelse.

Stiftelsessamling i juni

På stiftelsessamling 13. juni vil det bli valgt interimsstyre for det nye profesjonsforbundet. Arbeidet med å etablere den nye organisasjonen vil pågå ut året, og planlagt oppstart er satt til 1. januar 2025.

De tre fag- og profesjonsforeningene som nå går sammen, har totalt over 3000 medlemmer. Presteforeningen er størst med ca. 2200 medlemmer, mens Diakonforbundet og KUFO har hhv. ca. 470 og ca. 420 medlemmer.

Det nye profesjonsforbundet vil inngå i Unio, Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev