Nyheter

En oversikt over alle saker, artikler, nyheter, poster, innspill, opplysninger, føringer, fun facts, not so fun facts, historie …

5 jul 2024

Diakonforbundet inviterer til kurs for tillitsvalgte sammen med Unioforbundene og KUFO. Enten du er ny og trenger grunnleggende opplæring, eller du ønsker repetisjon og møte med andre tillitsvalgte er dette et kurs for deg. Meld deg på!

5 jul 2024

Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

25 jun 2024

Det har i flere år blitt holdt kurs for flere grupper nytilsatte innen kirken. Vi får meget gode tilbakemeldinger på at dette er nyttig når en er ny i stillingen og i det kirkelige arbeids- og organisasjonslandskapet. Snakk med din
Det nye profesjonsforbundets interimsstyre. Fra venstre: Asbjørn Sagstad (DNDF), Ann-Kathrin Fjøren Kasbo (DNDF), Lene Beate Østerås (KUFO, Eva Klokkerud (PF), leder, Arnt Johan Vistnes (PF), Bjørn Losvik (KUFO). Ikke tilstede: Ingvild Knudsen Hammernes (PF).

18 jun 2024

Tre fagforeningsledere åpnet i fellesskap stiftelsesmøtet for det nye forbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. Nå skal de sammen med resten av det nyvalgte interimsstyret lede etableringen. Unios leder Ragnhild Lied mener sammenslåingen er modig, viktig og framtidsrettet.

15 jun 2024

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 13. juni og gir en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. – Vi er fornøyd med å ha sikret reallønssvekst for våre medlemmer, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.
Lederne i DNDF, Presteforeningen og KUFO

30 apr 2024

Prester, diakoner og undervisningsansatte danner nytt felles profesjonsforbund. – Samlet blir vi en sentral aktør som med ny tyngde vil fremme våre profesjoners stilling og vilkår i kirke og samfunnsinstitusjoner, sier lederne av de tre fagforeningene som nå slår seg
Deltagere på kirkemøte 2024

18 apr 2024

På årets Kirkemøte i Trondheim, representert av Diakonforbundets ledere, ble viktige saker som tilskuddsforvaltningen diskutert. Gratulasjoner går til nyvalgte delegater og leder Harald Heggstad, med forventninger til videre engasjement i viktige kirkesaker.
Smilende kollegaer rundt et bord

18 apr 2024

Høsten 2023 gjennomførte Trossamfunnet Den norske kirke en medarbeiderundersøkelse blant ansatte.
En grafisk representasjon av en åpen dør

18 apr 2024

Vil du være med å bygge opp det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte
To dører som krever et valg

17 apr 2024

Det ble et positivt vedtak i DNDF under ekstraordinær generalforsamling. Nå inviterer vi til uravstemning.
plakat diakoniens dag 2024

2 apr 2024

Klimakrisen har kommet oss alle nærmere inn på livet. Når kamp for rettferdighet og vern om skaperverket er rettesnor for diakonalt arbeid, må vi spørre: Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen? Onsdag 24. april, kl. 08.00 – 15.00 Konferansen
et surrealistisk puslespill med mennesker og brikker

27 mar 2024

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i DNDF for deg som er medlem. Her finner du styringsgruppens sluttrapport som danner basis for generalforsamlingen.
En rekke veier som møtes i et knutepunkt

26 mar 2024

Diakonforbundet setter lys på en vesentlig diskusjon angående fremtidens tilskuddsordninger i Den norske kirke. I kjølvannet av høringen i november, understreker vi behovet for en tilskuddsforvaltning som ivaretar og verdsetter diakonal kompetanse. Med kirkemøtet foran oss i april, arbeider vi
And so I chose to begin again

22 mar 2024

Dette er en kopi av felles prosjektside for de tre organisasjonene. Innholdet er utviklet av prosjektkoordinator i samarbeid med de tre organisasjonene. Vi velger å dele denne her da det kan gjøre det enklere for enkelte å finne nødvendig informasjon.
Årsmøte i bård 2024

22 mar 2024

Når du deltar på et digitalt årsmøte med Bård kan du logge inn og stemme på sakene fra mobilen eller en datamaskin. For å logge inn bruker du en engangskode du får tilsendt på din registrerte e-postadresse.
En sikling som spirer i et vannglass

21 mar 2024

Presteforeningen sier ja til å gå sammen med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund i en ny felles organisasjon. Vedtaket ble fattet med 105 mot 35 stemmer på Presteforeningens generalforsamling 12. mars.