STIPEND

Det Norske Diakonforbund lyser ut stipend to ganger i året, pr 1. april og 1. oktober.

Slikt stipend kan gjelde studiereise, faglitteratur eller kurs/konferanser for å øke kompetanse.

Ansatte i kirkelige fellesråd kan ellers kikke innom stipendmulighetene innen OUstyret i KA.

I dette ligger også mulighetene til gode stipend om en ønsker å ta PKU-utdanning. Pt er det rom for to stipend/år a kr 25000,-!