Medarbeider-undersøkelse for Den norske kirke

Høsten 2023 gjennomførte Trossamfunnet Den norske kirke en medarbeiderundersøkelse blant ansatte.
Smilende kollegaer rundt et bord

Resultatene

Høsten 2023 gjennomførte Trossamfunnet Den norske kirke en medarbeiderundersøkelse blant ansatte. Resultatene ble presentert tidligere i vår. Nå har det kommet flere underrapporter, bl.a. per bispedømme og stillingskategori.

Lenker: Tall for trossamfunnet under ett: Medarbeiderundersøkelse – Den norske kirke (kirken.no)

Tall for diakoniansatte under ett: diakonistilling totalt.pdf (kirken.no)

Det viktigste med undersøkelsen er at den følges opp på den enkelte arbeidsplass. Dersom dere ikke er kjent med hvordan dette gjøres hos dere bør dere stille spørsmål til arbeidsgiver om hvordan og når dette vil bli gjort. Diakonforbundet vil muligens komme med noen kommentarer til dette, men vil per nå nevne at for flere diakoner som var menighetsansatte fikk man ikke anledning til å svare. Dette ønsker vi skal bli annerledes fremover.

www.kirken.no finner dere og arbeidsgiver artikler hvor det er beskrevet hvordan resultatene kan benyttes.

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev