LØNN & TARIFF

Det Norske Diakonforbund har medlemmer på seks ulike tariffområder. Menypunktene gir oppslag til de sentrale avtalene på de ulike tariffområdene.