KS

SÆRAVTALER KS

Tre av særavtalene i KS ble reforhandlet november 2016:

1. REISEREGULATIVET

Teksten i avtalen er her.

Avtalen gjelder for perioden 1.1.2017–31.12.2018.
Partene er enige om at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på avtalens § 3, med frist til 1.10.2018.

Avtalen henviser forøvrig til til reiseregulativet i Staten, reiser innland og reiser utland.

 

2. AVTALE OM ARBEIDSTØY

Teksten i avtalen er her.

Avtalen gjelder for perioden 010117 - 311220.

 

3. OU-MIDLER

Avtaleteksten er her.

Avtalen gjelder for perioden 010117 - 311217.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå avtalen og vurdere eventuelle behov for endringer. Frist for arbeidet er 1.10.2017.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK