HOVEDTARIFFAVTALEN KA

Hovedtariffavtalen i KA gjelder for perioden 010520 - 300422.