Kurs og stipendordninger

Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender. Samarbeidet kalles OU - opplæring og utvikling på KA-sektoren.

Nyheter fra OU-styret

Det er nyttig å følge det som legges ut på OU-styret sider. Her kunngjøres kurs og stipender som mange kan ha nytte av. Denne gangen bør du merke deg;

Innføringskurs for nye ansatte innen undervisning og diakoni.

Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp.)

Stipend for ansatte innen undervisning, diakoni og kirkemusikk

Under følger kopi av informasjonen i OU sitt nyhetsbrev. Kilde her.

Mer informasjon på OU sine nettsider her.

I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om en rekke nye tiltak for deg og dine kolleger. 

Kurs og kompetansetiltak

Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere

Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere er den viktigste møteplassen denne gruppen. I år er begivenheten lagt til Bergen 6.-7. november. Fagdagene er en god arena for faglig påfyll og årets program byr på både foredrag om aktuelle tema om kirkebygg og gravplass, ekskursjoner og kulturelle innslag.

 

Kurs i en verdig gravferd for alle

De ansatte på gravferdssektoren møter et stort mangfold når det gjelder ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum for øvrig. I kurset «En verdig gravferd for alle» i Bergen 8. november ser vi på betydningen gravplassloven har for ansatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker? Kurset er godkjent som en del av Gravplasskolen. Kurset kan tas i forbindelse med fagdagene nevnt over.

 

Innføringskurs for nye ansatte

I september arrangeres det innføringskurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni, og innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon. Det arrangeres også egen fagdag for kontoransatte 11. september. Du kan delta på fagdagen uansett om du har vært lenge eller kort tid i stillingen.

 

Nettkurs (live) i kirkemusikk

Trenger du faglig påfyll som kirkemusiker? I 2024 kan du delta på fire livekurs via Zoom med kantor i Sula, Håvard Sveås. Tredje kurs er 4. september kl. 09.00-10.00. Du kan også få gratis tilgang til over 70 læringsvideoer. Fagutvalg for kirkemusikk finansierer tiltaket.

 

Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp.)

Er du fagleder for kirkemusikk, kirkelig undervisning eller diakoni? Har du lyst til å lære mer om generell ledelse, fagledelse, samskaping, planarbeid og innovasjon? Da er dette studiet midt i blinken for deg! Prester og organisasjonsansatte kan også delta. Studiet gjennomføres for andre gang, og det kan nå avlegges studiepoeng på bachelor eller masternivå. Første samling er i november, og kurset avsluttes juni 2025.

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Det blir nytt kurs i barne- og ungdomskorledelse våren 2025. Det anbefales at organist/kantor og kordirigent deltar sammen på kurset, men det er selvsagt mulig å delta alene hvis det ikke lar seg gjøre. Den første samlingen er digital og er 9.-10. januar kl. 09.00-12.00. Andre samling er 11.-12. juni i Lillestrøm kirke. Kursholder er Randi Clausen Aarflot, og i Lillestrøm deltar det også et øvingskor.

Stipendordninger/tilskudd

Stipend for ansatte innen undervisning, diakoni og kirkemusikk

Stipender utlyses normalt to ganger i året med faste frister, 1. mai og 1. oktober. Informasjon om de ulike stipendordningene innen OU-arbeidet finner du her.

 

Barnehagestipend for økt nærvær

OU1-styret utlyser ett stipend à 25.000 kroner til en barnehage som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Frist er 12. november.

 

Andre kurs og ressurser

 

Nettverk

Fagnettverk for kontor- og administrasjonsansatte

Kontor-/administrasjonsansatte i Den norske kirke har sin egen Facebook-gruppe. Trykk her og be om å få bli medlem.

 

Dette er årets tredje utgave av «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet sendes ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev