Fra kirkemøtet 2023

Kirkemøtet 2023 er gjennomført. Mange store saker som diakonene må se på.

Kirkemøtet 2023 er gjennomført

Mange store saker som diakonene må se på.

1. KIRKEORDNINGSSAKEN KM 5/23

Saksdokumentet

Vedtaket

2. KIRKENS TJENESTE I SAMFUNNSINSTITUSJONER KM 8/23

Denne saken har vi hatt fokus på fra den kom. Vi hadde dialog med flere aktører og vedtaket som foreligger er svært gledelig.

Saksdokumentet

Vedtaket

3. LIKEVERDIG TILGJENGELIGHET OG TILHØRIGHET – UNIVERSELL UTFORMING AV OG I KIRKEN

Saksdokumentet

Vedtaket

MERK: Alle Plenumssesjonene ved Kirkemøtet er gjort opptak av. Er å finne på kirken.no.

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev