Fra General-forsamlingen 2023

Generalforsamlingen 2023 ble gjennomført digitalt 21. september.

Valg

Valgene ved generalforsamlingen ble gjennomført digitalt og pr brev. Et rekordhøyt antall medlemmer, 105, avga stemme.

Resultatet ble som følger:

Forbundsledervalget:

ASBJØRN SAGSTAD fikk 101 stemmer. 4 stemte blankt.

Valg til sentralstyret:

EILEV ERIKSTEIN, Agder og Telemark fikk 62 stemmer.                        Sentralstyret

EDEL MERETE GERVIN, Tunsberg fikk 52 stemmer.                              Sentralstyret

BRITA BYE, Sør-Hålogaland fikk 47 stemmer.                                          Sentralstyret

VETLE KARLSEN EIDE, Bjørgvin fikk 39 stemmer.                                Sentralstyret

ATLE EIKELAND, Borg fikk 31 stemmer.                                                 1. varamedlem

MAGNHILD NERHEIM MONSEN, Nord-Hålogaland fikk 26 stemmer. 2. varamedlem

MAGNE KROGSGAARD, Nidaros fikk 25 stemmer.                                3. varamedlem

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.