Sentrale særavtaler KA

Særavtale om reiseregulativet #

Denne avtalen omhandler reiseregler og bestemmelser. Den beskriver detaljert hvordan reiseutgifter blir behandlet for ansatte innen Den norske kirke. Dette kan inkludere reisegodtgjørelser, refusjoner og krav knyttet til tjenestereiser.

Særavtale om arbeidstøy #

Denne avtalen fastsetter vilkårene for levering og vedlikehold av arbeidsklær for ansatte. Den dekker spørsmål som hvem som har rett til arbeidstøy, ansvar for vedlikehold, og eventuelle kostnader som er involvert.

Særavtale for ledere #

Denne avtalen er skreddersydd for ledere innenfor Den norske kirke. Den går i dybden på spørsmål knyttet til ledelsesroller, herunder ansvarsområder, arbeidsvilkår og eventuelle særlige betingelser som gjelder for denne gruppen.

Særavtale om kirkelige stillinger #

Denne avtalen dreier seg om stillinger innenfor kirken og beskriver de spesifikke vilkårene som gjelder for ansettelse i kirkelige stillinger. Dette kan inkludere krav til teologisk utdanning og andre spesifikke kvalifikasjoner.

Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger #

Denne avtalen dekker ansettelsesvilkårene og betingelsene for ansatte som jobber i barnehager og skolefritidsordninger tilknyttet kirken. Dette kan omfatte arbeidstid, lønn og andre relevante spørsmål.

Særavtaler for barnehager – Oslo #

Dette er spesielle avtaler som gjelder for barnehager i Oslo. De tar opp spørsmål som kan være unike for denne regionen, inkludert lokale tilpasninger til arbeidsvilkår og eventuelle særregler som gjelder.

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (Arbeidstidsavtalen) #

Denne avtalen fastsetter arbeidstidsordninger og regler for fritid for prester innenfor Den norske kirke. Den inkluderer bestemmelser om prestens arbeidstidsplan og mulige fridager.

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (Lederavtalen) #

Denne avtalen tar opp spesifikke bestemmelser om fridager for dekaner, visse sogneprester og spesialprester innenfor Den norske kirke. Den kan inneholde informasjon om antall fridager og prosedyrer for å søke om fri.