Presentasjon av høringsdokumentet på felles allmøte 2. november 2023