Offisiell Sluttrapport vedlegg om økonomi

Basert på tallene fra årsregnskapene for 2022 (siste tilgjengelige godkjente årsregnskap) vurderer styringsgruppen det slik at det i et langsiktig perspektiv vil være mulig å drifte en felles organisasjon med inntektene de tre organisasjonene har i dag. Tallene viser samtidig at det ikke ligger noen økonomisk innsparing i en sammenslåing.