Offisiell Sluttrapport fra styringsgruppe 2024

Motivasjon for en felles organisasjon #

I en tid der kirke og samfunn er i rask endring, tror vi at det mer enn noen gang er viktig å stå sammen som arbeidstakere i kirken og på samfunnsinstitusjonene. En felles fagforening for prester, diakoner, og undervisningsansatte kan sammen løfte verdien av våre profesjoners tjeneste.

Selv om profesjonene har sine selvstendige oppgaver og hvert sitt fag, tror vi det er mer som samler enn som skiller oss i det arbeidet en fag- og profesjonsforening driver på vegne av sine medlemmer. Vi har felles interesse av at det fortsatt skal stilles høye faglige krav til våre profesjoner, at vi som profesjonsutøvere får mulighet til faglig utvikling, at vi hegner om vår faglige autonomi, og at vi har lønns- og arbeidsvilkår som reflekterer vår utdanning og vårt ansvar.

Alle de tre profesjonenes yrkesutøvelse preges av arbeidsoppgaver som gir opplevelse av mening og mestring når de får utøves med personlig engasjement og faglig selvstendighet. For arbeidstakere som er drevet av kall, indre motivasjon, og personlige verdier, er det mer som står på spill enn lønn og tariff. Ideen med denne felles organisasjonen er derfor å fortsatt kunne gi de tre profesjonene en organisasjonstilknytning som gir noe mer enn en vanlig fagforening.

En felles organisasjon av og for disse profesjonene vil fortsatt være den organisasjonen som best kjenner medlemmenes arbeidshverdag, arbeidsvilkår og faglige utfordringer. Enkelt sagt:

  • Ingen kjenner prestenes sak bedre enn prestene
  • Ingen kjenner diakonenes sak bedre enn diakonene
  • Ingen kjenner de undervisningsansattes sak bedre enn de undervisningsansatte

I tillegg til å være en forankret og tydelig fagforening, vil organisasjonen drives frem av medlemmenes engasjement, innsikt, og faglighet. Her kan vi også stå sterkere sammen ved å få mer gjennomslagskraft til det beste for alle medlemmer, både når det gjelder de faglige og de økonomiske, sosiale og juridiske interessene. Vi kan bli sterkere sammen ved at vi fremmer tverrfaglighet og bygger ned unødvendige skillelinjer mellom yrkesgrupper som har mange felles interesser. Samtidig skal ny organisasjon evne å romme våre tre profesjoner. Vi har ikke kommet i mål med alt, men ivaretakelsen av den enkelte profesjon innenfor rammen av en felles organisasjon vil være styrende også for det videre arbeidet.

Updated on 27. mars 2024

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.