Nemdsavgjørelse

Sentral nemnd for tilleggslønn for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke #

S L U T N I N G:

 1. Tilleggslønnssatsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke justeres slik, og gjøres gjeldende for samtlige arbeidstakere:
  • Klokken 17-21: Tillegg på minst kroner 32 per time for ordinært arbeid og minst kroner 56 per time for turnusarbeid
  • Lørdag og søndag: Tillegg på 22 % av timelønnen per time, minimum kroner 70, for alle
  • Helge- og høytidsdager: Tillegg på 133 % per time, for alle
  • Klokken 21 – 24 er tillegg på 22% av timelønnen pr time, minimum kr 70, for ordinært arbeid og 25% av timelønnen, minimum kr 70, for turnusarbeid.
  • Klokken 24 – 06 er tillegg på 30% av timelønnen pr time, minimum kr 70, for alle. 2. Helge- og høytidstillegget på 133% av timelønnen er ikke pensjonsgivende.
 2. Reglene om delt dagsverk i HTA § 5.5 gjøres gjeldende også for prestene. Unntaket for prestene i Særavtale om arbeidstid og fritid for prester § 7 oppheves.
 3. Det kan ikke betales flere tillegg for sammenfallende tidsrom, med unntak av at kvelds- og nattillegg også utbetales lørdag, søndag og helligdag.
 4. Overgangsordninger og arbeidsgivers eventuelle besparelser som følge av lavere satser skal inngå som en del av lønnsmassen i rDnk jf tidligere enighet mellom partene. 6. Endringene skjer med virkning fra 1. juli 2023.
Updated on 22. mars 2024

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.