Høringsdokumenter – en mulig felles organisasjon

Table of contents
Dokumentet ble sendt ut 1. november 2023.

Styringsgruppe #

Etter et felles styreseminar i slutten av mars 2022 ble det vedtatt opprettet en styringsgruppe for prosjektet med en mulig felles organisasjon.

Styringsgruppas viktigste oppgave er å utarbeide et grunnlagsdokument (dette) og eventuelle senere dokumenter som forslag til vedtekter og organisasjonsstruktur for en mulig felles fagorganisasjon.

Updated on 22. mars 2024
Table of contents

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.