Grunnlagsdokument: Skisse til en mulig felles organisasjon

Dette dokumentet ble utarbeidet av felles styringsgruppe i 2022 og ble sendt på høring i de tre organisasjonene i februar 2023.