Grunnlagsdokument: Skisse til en mulig felles organisasjon

Dette dokumentet ble utarbeidet av felles styringsgruppe i 2022 og ble sendt på høring i de tre organisasjonene i februar 2023.

Updated on 22. mars 2024

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.