Nyheter

En oversikt over alle saker, artikler, nyheter, poster, innspill, opplysninger, føringer, fun facts, not so fun facts, historie …

2 apr 2024

Klimakrisen har kommet oss alle nærmere inn på livet. Når kamp for rettferdighet og vern om skaperverket er rettesnor for diakonalt arbeid, må vi spørre: Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?Onsdag 24. april, kl. 08.00 – 15.00Konferansen er gratis

27 mar 2024

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i DNDF for deg som er medlem. Her finner du styringsgruppens sluttrapport som danner basis for generalforsamlingen.

26 mar 2024

Diakonforbundet setter lys på en vesentlig diskusjon angående fremtidens tilskuddsordninger i Den norske kirke. I kjølvannet av høringen i november, understreker vi behovet for en tilskuddsforvaltning som ivaretar og verdsetter diakonal kompetanse. Med kirkemøtet foran oss i april, arbeider vi

22 mar 2024

Dette er en kopi av felles prosjektside for de tre organisasjonene. Innholdet er utviklet av prosjektkoordinator i samarbeid med de tre organisasjonene. Vi velger å dele denne her da det kan gjøre det enklere for enkelte å finne nødvendig informasjon.

22 mar 2024

Når du deltar på et digitalt årsmøte med Bård kan du logge inn og stemme på sakene fra mobilen eller en datamaskin. For å logge inn bruker du en engangskode du får tilsendt på din registrerte e-postadresse.

21 mar 2024

Presteforeningen sier ja til å gå sammen med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund i en ny felles organisasjon. Vedtaket ble fattet med 105 mot 35 stemmer på Presteforeningens generalforsamling 12. mars.

4 des 2023

Diakonforbundet, Presteforeningen og KUFO utreder muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. Endelig vedtak må behandles av foreningenes generalforsamlinger.

10 nov 2023

Kirkemøtet 2023 er gjennomført. Mange store saker som diakonene må se på.

10 nov 2023

Generalforsamlingen 2023 ble gjennomført digitalt 21. september.

10 nov 2023

Sentralstyret i Det Norske Diakonforbund melder i dag at Hanne Louise Salversen er tilsatt som ny generalsekretær i Det Norske Diakonforbund.Her er meldingen fra leder Asbjørn Sagstad:

1 jun 2022

Den sentrale nemnda som ble nedsatt etter fjorårets hovedtariffoppgjør har nå avsluttet sitt arbeid. Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.