Utforsk vår fortelling

Det Norske Diakonforbund er en yrkesorganisasjon for diakoner og diakonkandidater. Ved siden av å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser, vil forbundet også fremme diakoni i kirke og samfunn og samarbeide med andre organisasjoner der dette er naturlig.

Vår historie

Oppdag reisen og utviklingen av Diakonforbundet gjennom årene.

Vår identitet

Finn ut hva vi står for og de verdier som veileder vårt arbeid og fellesskap.

Vår ledelse

Møt vårt lederteam som styrer Diakonforbundets kurs mot fremtiden.

Partnere

En enkel oversikt over noen av våre samarbeidspartnere.

Vår historie

Diakonforbundet sin historie er en historie om nyordsarbeid, om pågangsmot og om samhold. I over hundre år har diakonene samlet i denne organisasjonen søkt å ivareta hele menneske, ånd og legeme, fra et kristent perspektiv. 

Dette er en historie om kamp – en kamp som for alltid endret kirken og samfunnet. Styrken til kampen fant diakonene i fellesskapet – i forbundet.

Vår identitet

Det Norske Diakonforbund er en organisasjon av, med og for diakoner.
Vår hensikt er ivaretagelse av diakonen – faglig, praktisk og åndelig. Vi jobber for bedre arbeidsvilkår, for lønn og arbeidstid, for diakoners interesse og for diakonens fremtid. Vi er en fagforening og en interesseorganisasjon; våre medlemmer er diakoner og andre som jobber eller studerer innenfor diakonifeltet. Vi eksisterer for å skape et fellesskap for diakoner som gjør dem sterkere, tryggere og bedre utrustet for barmhjertighetstjenesten. Vi jobber tett på DNK, men vårt fokus er alle dem som jobber med diakonale utfordringer i ulike diakonale organisasjoner og institusjoner.
Misjon
... fordi ingen diakon skal vandre alene
Mange diakoner opplever en arbeidshverdag med stor grad av frihet, men også usikkerhet. Det kan være uklare arbeidsoppgaver, utfordrende arbeidstid, komplekse regler og manglende rutiner. Mange opplever at de står alene i utfordringene, at de møter liten forståelse for diakoni som fag og profesjon, at de vandrer alene ... Men ingen diakon skal vandre alene. Det er derfor Diakonforbundet eksisterer. Vi skal sørge for praktisk støtte, bygge fellesskap, broer og arenaer. Styrke diakonien og det diakonale arbeid gjennom å styrke diakonen.
Visjon
Dette definerer oss
Verdier​

Innovative

Det eneste konstante i diakonforbundets historie har vært endring. Vi er ikke redd endring. Det ligger i vårt DNA: Hvor er behovet nå?

Barmhjertige

Diakonforbundet startet fordi en gruppe mennesker ønsker å vise den kristne barmhjertighet i praksis. Vi står fast på barmhjertighet som en styrke.

Myndiggjørende

Vanskelig ord. Vanskeligere konsept. Vi ønsker å styrke diakonen i sin tjeneste samtidig som vi anerkjenner diakonens iboende styrke.

Slagkraftige

Diakoner har alltid kjempet – for sin neste, for seg selv, sitt fag, sin fremtid ... Diakoner er ikke redd for å kjempe for rettferdighet, og forbundet er ikke redd for å kjempe for deres rettigheter.

Sentralstyret

Ledelsen

Den øverste myndighet i Det Norske Diakonforbund er medlemmene. Deres stemme blir hørt gjennom formelle og uformelle kanaler; det er tett dialog mellom medlemmer, stiftsstyrer, sentralstyre og administrasjon. Rent formelt er det medlemmene som i generalforsamling velger og konstituerer sentralstyret. Sentralstyret innstiller så en kandidat til stillingen som generalsekretær. Denne velges så, formelt, av medlemmene.Generalsekretæren er ansvarlig for daglig drift. Styret, med styreleder, er ansvarlige for organisasjonen som helhet.Diakonforbundet har i dag kun en person ansatt.

Asbjørn Sagstad

Leder av DNDF

Asbjørn Sagstad er diakon og til daglig seniorrådgiver i Stiftelsen CRUX

Hanne Louise Salvesen

Generalsekretær

Hanne Louise Salvesen fullførte sin diakoniutdannelse i 2012. Siden da har hun jobbet i kirken som frivilligkoordinator, trosopplæringsleder og så som menighetsdiakon. Erfaringen har gitt henne et engasjement for systemiske og strukturelle forhold i arbeidet som diakon. 

Våre samarbeidspartnere

Nettside under arbeid (Beta)

Denne nettsiden er under utvikling. Mye er klart, noe gjenstår.

Det kan være enkelte elementer som ikke virker, el.  Dette vil snart bli ordnet opp i.

Ikke vær redd for å ringe om det er noe du lurer på.