diakonheader

FRA DIAKONFORBUNDET OM KIRKEORDNINGSHØRINGEN

Sentralstyret I Det Norske Diakonforbund arbeider med høringsspørsmålene vedrørende kirkeordningen.

Styret løfter frem fire sentrale punkter:

 

  • ÉN ARBEIDSGIVERLINJE

Dette er et forhold som Det Norske Diakonforbund lenge har sett fram til at endelig skal finne en tjenlig løsning og vi håper dette nå vil falle på plass.

  • ALLE ANSETTES I RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE KIRKE

I sum er det litt i overkant av 7000 tilsatte i kirken. Det er i overkant av 1000 sokn som skal ha aktivitet. Skal denne aktiviteten få mest mulig ressurser til lokal drift kan en ikke holde seg med administrasjoner på mange nivå. Det må organiseres så enkelt som mulig, naturligvis med det nødvendigste byråkrati som støtte for det lokale arbeidet. Vi finner derfor at dette løses best ved at alle tilsettes i rettssubjektet Den norske kirke.

Vi mener at dagens fellesrådsordning bør være utgangspunktet for den lokale organisering, men at det foretas visse justeringer; - det må legges til rette egne løsninger for de største byene, de mellomstore hvor kommune og prosti samsvarer forblir som de er og det arbeides frem samarbeidsløsninger, gjerne innen prostiet for de minste.

At alle ansettes i rettssubjektet Den norske kirke bidrar til å styrke arbeidet i retning av en enhetlig kirke.

  • ÉN KIRKEFAGLIG KVALIFISERT ANSVARLIG LEDER PÅ FELLESRÅDSNIVÅ MED DELEGERT ARBEIDSGIVERANSVAR

Den lokale kirken må ha kompetent ledelse med kirkefaglig kunnskap. Vi mener at det må være én leder som tillegges ansvar for det lokale arbeidet, dvs enhetlig ledelse med daglig leder som øverste ansvarlige.

  • STYRKE RELASJONEN TIL KOMMUNEN

En vesentlig del av kirkens finansiering kommer fra kommunene. I tillegg har det over tid blitt utviklet et nært og tillitsfullt samarbeid lokalt mellom kirke og kommune som er av uvurderlig betydning. Vi mener derfor at en ny kirkelig organisering må bidra til at dette samarbeidet forsterkes og videreutvikles. Dette vil gjelde uansett lokal løsning.  

 

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

AKTUELLE LENKER

KNlogok stud logo

 unio logo

SPAREBANKEN SØR litenknif trygghet logo rgb liten 002

Nordea direct

POSTADRESSE


Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO 

TELEFON


Tlf: (+47) 23 08 14 60

EPOST


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.