... fordi ingen diakon skal vandre alene

Sammen bygger vi en sterkere fremtid for diakonalt arbeid – et fellesskap preget av støtte, forståelse og profesjonell vekst. Som et fagforbund står vi fast ved din side, sikrer dine rettigheter og løfter din stemme.

Medvandrere

Mange diakoner kan kjenne på en følelse av å stå alene i sitt arbeid – mangel på ledelse, på forståelse, på trygge rammer, på fellesskap …

Disse medvandrere som vandrer med de Andre – hvem vandrer med dem?

Vi gjør.

Vi er mer enn et fagforbund; vi er din medvandrer. Vi tilbyr fellesskap, faglig støtte og ressurser for å gjøre din arbeidshverdag bedre.

Bli med i arbeidet for å styrke diakonien.

Bli en medvandrer for diakoner.

Bli medlem av diakonforbundet

Bli med i et fellesskap av diakoner!

I over hundre år har diakoner kjempet for den moderne diakoniens plass i samfunn og kirke. En rekke diakonale institusjoner og organisasjoner har oppstått som resultatet av denne kampen: Diakonhjemmet, Lovisenberg, Bymisjonen, CRUX … Også kirken ble endret, og diakonien har i dag en sentral plass i den kirkelige virksomhet.

Dette er det diakoner som har kjempet frem.

Diakonforbundet oppstod fordi diakonene selv ønsket et fellesskap – en organisasjon for ivaretagelse av deres interesser, praktisk og psykososialt (åndelig). Det handler om lønn og rettigheter i arbeidslivet. Det handler om å forhandle med felles front. Så handler det også om at ingen skal vandre alene – heller ikke diakonene.

Det diakonale landskapet er i endring. Det har det alltid vært. Diakoner frykter ikke endring – og det gjør heller ikke Diakonforbundet.

Bli med å forme diakonien for de neste hundre årene!

Smilende diakoner på en trapp
Diakon og statsminister Erna Solberg
Profil diakon
Diakon i snipp foran kirke

Av diakoner - med diakoner - for diakoner

Vi er med deg hele veien

Som medlem får du tyngden til hele organisasjonen i ryggen.

Du kan få juridisk støtte og hjelp ved konflikt.

Du får gode rabatter på bank og forsikring.

Men mest av alt får du et fellesskap av andre diakoner som kjenner din hverdag og kjemper for din morgendag.

01

Bli med

Klikk på "bli medlem" og registrer deg.

02

Velkommen

Du vil motta en e-post med nyttig informasjon, kontaktdetaljer og innloggingsopplysninger.

03

Vi tar kontakt

Innen kort tid vil du få en telefon fra nettverket ditt som ønsker deg velkommen.

Hva sier våre medlemmer?

Våre medlemmer er organisasjonens øverste myndighet

Malteserkors
Samlingsbilder diakoner og kirke

Lyst til å bli bedre kjent?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta en oppmuntrende e-post fra noen som virkelig forstår din hverdag. Motta inspirerende historier, praktiske tips, effektive verktøy og nyttige maler – alt sammen fra dine med-diakoner som deler din erfaring og forstår kirkens rytme.

5 jul 2024

Diakonforbundet inviterer til kurs for tillitsvalgte sammen med Unioforbundene og KUFO. Enten du er ny og trenger grunnleggende opplæring, eller du ønsker repetisjon og møte med andre tillitsvalgte er dette et kurs for deg. Meld deg på!

5 jul 2024

Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

25 jun 2024

Det har i flere år blitt holdt kurs for flere grupper nytilsatte innen kirken. Vi får meget gode tilbakemeldinger på at dette er nyttig når en er ny i stillingen og i det kirkelige arbeids- og organisasjonslandskapet. Snakk med din
Det nye profesjonsforbundets interimsstyre. Fra venstre: Asbjørn Sagstad (DNDF), Ann-Kathrin Fjøren Kasbo (DNDF), Lene Beate Østerås (KUFO, Eva Klokkerud (PF), leder, Arnt Johan Vistnes (PF), Bjørn Losvik (KUFO). Ikke tilstede: Ingvild Knudsen Hammernes (PF).

18 jun 2024

Tre fagforeningsledere åpnet i fellesskap stiftelsesmøtet for det nye forbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. Nå skal de sammen med resten av det nyvalgte interimsstyret lede etableringen. Unios leder Ragnhild Lied mener sammenslåingen er modig, viktig og framtidsrettet.

15 jun 2024

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 13. juni og gir en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. – Vi er fornøyd med å ha sikret reallønssvekst for våre medlemmer, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.
Lederne i DNDF, Presteforeningen og KUFO

30 apr 2024

Prester, diakoner og undervisningsansatte danner nytt felles profesjonsforbund. – Samlet blir vi en sentral aktør som med ny tyngde vil fremme våre profesjoners stilling og vilkår i kirke og samfunnsinstitusjoner, sier lederne av de tre fagforeningene som nå slår seg
Deltagere på kirkemøte 2024

18 apr 2024

På årets Kirkemøte i Trondheim, representert av Diakonforbundets ledere, ble viktige saker som tilskuddsforvaltningen diskutert. Gratulasjoner går til nyvalgte delegater og leder Harald Heggstad, med forventninger til videre engasjement i viktige kirkesaker.
Smilende kollegaer rundt et bord

18 apr 2024

Høsten 2023 gjennomførte Trossamfunnet Den norske kirke en medarbeiderundersøkelse blant ansatte.