diakonheader

KORONA

KORONA-pandemien brer om seg raskt. Det Norske Diakonforbund ber alle medlemmer om aktivt å følge med på informasjon og veiledning fra arbeidsgiver og helsemyndigheter vedrørende koronaviruset, og forholde seg til den informasjon som gis. Oppdatert 24. mars kl 1045.

 Diakonforbundet avlyser alle lokallagsårsmøter som er berammet i mars og april. I tillegg avlyses Landsstyremøtet som skulle vært holdt 27-28 april.

Det vil i foreliggende situasjon dukke opp mange spørsmål. Noen må finne sitt svar lokalt, andre er av mer generell karakter og må finne sitt svar ved kontakt til sekretariatet.

KIRKERÅDET har samlet mye informasjon til sine medarbeidere på denne siden.

KA har laget en omfattende samling informasjon. Denne finner du her.

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

Her er noen punkter i forhold til arbeidsendringer:

Generelt er å si at vi forventer en åpen dialog rundt endringer som følge av foreliggende situasjon. 

 

Spørsmål om jobb, lønn, fravær, ferie med mer

Sykemelding og sykepenger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykemelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan også godta sykemelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Les mer på NAVs sider.

Arbeidsgiver pålegger karantene

Du har rett på lønn hvis arbeidsgiver pålegger deg å holde deg borte fra arbeidsplassen.

Dersom du kan utføre arbeid hjemmefra har du plikt til å gjøre det.

Jeg er redd for smitte og ønsker å holde meg hjemme

Det er helsemyndighetene og arbeidsgiver som skal vurdere om du bør holde deg hjemme. Hvis du selv mener at du bør være i karantene må du få dette vurdert av lege.

Hvis du på eget initiativ holder deg hjemme av frykt for å bli smittet, kan dette bli sett på som brudd på arbeidsplikten, og du kan miste retten til lønn og/eller sykepenger. Du bør derfor være i tett dialog med arbeidsgiver og evt. lege før du gjør et slikt valg.

Diakonforbundet oppfordrer arbeidsgiverne til å være i dialog med arbeidstakere som er usikre eller redde, og så langt som mulig tilrettelegge for hjemmekontor eller liknende.

Omdisponering av arbeidstakere

Dersom arbeidsgiver på grunn av koronaviruset får behov for å omdisponere arbeidstakerressursene, mener Diakonforbundet at dette må skje innenfor grensene av gjeldende lov og avtaleverk. Vi oppfordrer til god dialog og drøfting mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i slike tilfeller.

Endring i arbeidsplaner

Arbeidsgiver kan gjøre endringer i arbeidsplanen og arbeidsoppgavene. Vanlige regler knyttet til grensen på 14 dager gjelder. Vesentlige endringer i rammene rundt arbeidstid og fritid som skjer med mindre enn 14 dagers varsel skal kompenseres.

Forøvrig viser vi til andre forbunds oppslag samt hos UNIO.

KUFO har lagt ut denne informasjonen.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

AKTUELLE LENKER

KNlogok stud logo

 unio logo

SPAREBANKEN SØR litenknif trygghet logo rgb liten 002

Nordea direct

POSTADRESSE


Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO 

TELEFON


Tlf: (+47) 23 08 14 60

EPOST


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.