... fordi ingen diakon skal vandre alene

Sammen bygger vi en sterkere fremtid for diakonalt arbeid – et fellesskap preget av støtte, forståelse og profesjonell vekst. Som et fagforbund står vi fast ved din side, sikrer dine rettigheter og løfter din stemme.

Medvandrere

Mange diakoner kan kjenne på en følelse av å stå alene i sitt arbeid – mangel på ledelse, på forståelse, på trygge rammer, på fellesskap …

Disse medvandrere som vandrer med de Andre – hvem vandrer med dem?

Vi gjør.

Vi er mer enn et fagforbund; vi er din medvandrer. Vi tilbyr fellesskap, faglig støtte og ressurser for å gjøre din arbeidshverdag bedre.

Bli med i arbeidet for å styrke diakonien.

Bli en medvandrer for diakoner.

Bli medlem av diakonforbundet

Bli med i et fellesskap av diakoner!

I over hundre år har diakoner kjempet for den moderne diakoniens plass i samfunn og kirke. En rekke diakonale institusjoner og organisasjoner har oppstått som resultatet av denne kampen: Diakonhjemmet, Lovisenberg, Bymisjonen, CRUX … Også kirken ble endret, og diakonien har i dag en sentral plass i den kirkelige virksomhet.

Dette er det diakoner som har kjempet frem.

Diakonforbundet oppstod fordi diakonene selv ønsket et fellesskap – en organisasjon for ivaretagelse av deres interesser, praktisk og psykososialt (åndelig). Det handler om lønn og rettigheter i arbeidslivet. Det handler om å forhandle med felles front. Så handler det også om at ingen skal vandre alene – heller ikke diakonene.

Det diakonale landskapet er i endring. Det har det alltid vært. Diakoner frykter ikke endring – og det gjør heller ikke Diakonforbundet.

Bli med å forme diakonien for de neste hundre årene!

Smilende diakoner på en trapp
Diakon og statsminister Erna Solberg
Profil diakon
Diakon i snipp foran kirke

Av diakoner - med diakoner - for diakoner

Vi er med deg hele veien

Som medlem får du tyngden til hele organisasjonen i ryggen.

Du kan få juridisk støtte og hjelp ved konflikt.

Du får gode rabatter på bank og forsikring.

Men mest av alt får du et fellesskap av andre diakoner som kjenner din hverdag og kjemper for din morgendag.

01

Bli med

Klikk på "bli medlem" og registrer deg.

02

Velkommen

Du vil motta en e-post med nyttig informasjon, kontaktdetaljer og innloggingsopplysninger.

03

Vi tar kontakt

Innen kort tid vil du få en telefon fra nettverket ditt som ønsker deg velkommen.

Hva sier våre medlemmer?

Våre medlemmer er organisasjonens øverste myndighet

Malteserkors
Samlingsbilder diakoner og kirke

Lyst til å bli bedre kjent?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta en oppmuntrende e-post fra noen som virkelig forstår din hverdag. Motta inspirerende historier, praktiske tips, effektive verktøy og nyttige maler – alt sammen fra dine med-diakoner som deler din erfaring og forstår kirkens rytme.

En robåt med roere

4 des 2023

Diakonforbundet, Presteforeningen og KUFO utreder muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. Endelig vedtak må behandles av foreningenes generalforsamlinger.

10 nov 2023

Kirkemøtet 2023 er gjennomført. Mange store saker som diakonene må se på.
Publikum på full tribune

10 nov 2023

Generalforsamlingen 2023 ble gjennomført digitalt 21. september.

10 nov 2023

Sentralstyret i Det Norske Diakonforbund melder i dag at Hanne Louise Salversen er tilsatt som ny generalsekretær i Det Norske Diakonforbund. Her er meldingen fra leder Asbjørn Sagstad:
Regnskap og kalkulator

1 jun 2022

Den sentrale nemnda som ble nedsatt etter fjorårets hovedtariffoppgjør har nå avsluttet sitt arbeid. Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)