STORE LETTELSER I SMITTEVERNTILTAKENE

I dag 1. februar lettet myndighetene på mange av smitteverntiltakene.

Fra sentralt hold i kirken er utarbeidet et nyhetsbrev hva dette innebærer for kirken.

Dette kan du lese her:

Store lettelser i smitteverntiltakene – Nyhetsbrev 01.02.22

1.2.2022 20:35:37 | Den norske kirke

Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo.

Store lettelser i smitteverntiltakene

I kveld kunngjorde regjeringen store lettelser i smitteverntiltakene.

De fleste smitteverntiltakene som påvirker kirkelig virksomhet fjernes. Fremover gjelder fortsatt «meteren, munnbind og sunn fornuft» slik helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol redegjorde for på pressekonferansen. Endringene gjelder fra i kveld tirsdag 1. februar 2022 klokken 23.00.

Smittevernveilederen vil bli oppdatert og tilgjengelig på kirken.no/korona.

Dette er endringene kort oppsummert:

Fritidsaktiviteter for personer i alle aldre:

 • Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter oppheves. Det betyr at fritidsaktiviteter for personer i alle aldre kan gjennomføres som normalt uten gruppeinndeling.
 • Den generelle anbefalingen om 1 meter avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Arrangementer:

 • Antall: På både private og offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
 • Registrering: Krav om registrering av gjester/deltakere på arrangementer oppheves.
 • Avstand:
  • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Munnbind: Det er krav om munnbind når man ikke kan holde en meters avstand. Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter på fast tilvist plass selv om avstanden er kortere, men må vurderes av den enkelte deltaker.
 • Ansvarlig arrangør: Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.
 • Krav om skriftlig plan på større arrangement: Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

Hjemmekontor

 • Påbud om hjemmekontor oppheves. Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA

Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK