OPPDATERING SMITTEVERN 210122

Fra kl 12 i dag 21. januar 2022 gjøres justering, økning, mht hvor mange mennesker som kan samles, innendørs og utendørs.

Her er meldingen fra Kirkerådet:

Øker antallsbegrensninger fra fredag 21.01.22 kl. 12 - Nyhetsbrev 20.01.22

20.1.2022 21:54:41 | Den norske kirke

Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo

Øker antallsbegrensninger fra fredag 21.01.22 kl. 12

Regjeringen varslet i kveld at antallsbegrensningene på arrangementer med faste, tilviste plasser øker. Dette trer i kraft i morgen fredag 21. januar kl. 12.00.

Kirkerådet, Bispemøtet, KA og Norges Kirkevergelag oppdaterer smittevernveilederen. Denne blir tilgjengelig på kirken.no/korona i løpet av morgendagen.

Dette er endringene kort oppsummert:

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet. (nytt)
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene. (nytt)

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet. (nytt)
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene. (nytt)

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.
  • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering. (nytt)
  • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. (nytt)

Les pressemeldingen fra regjeringen her.

Merk at det foreløpig ikke er noen endringer i kravene om å registrere navn, kontaktinformasjon og setenummer for deltakere i faste, tilviste plasser. Disse kravene gjelder fortsatt og er beskrevet i smittevernveilederen.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir. i KA

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK