SMITTEVERN DEN NORSKE KIRKE FRA 140121

Regjeringen har presentert endringer i smittevernet fra 14. januar. Dette gjelder også aktivitet i Den norske kirke.

Her er melding fra Kirkerådet:

Enkelte lettelser i smitteverntiltakene fra midnatt – Nyhetsbrev 13.01.21

13.1.2022 21:47:47 | Den norske kirke

Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo

Enkelte lettelser fra midnatt, natt til fredag 14.01.22

I kveld kunngjorde regjeringen enkelte lettelser i smittevernreglene. Endringene gjelder allerede fra midnatt, natt til fredag 14.01.22. Endringene er knyttet til antall på arrangementer og gjennomføring av fritidsaktiviteter. Vi arbeider med å oppdatere smittevernveilederen, og forventer å kunne publisere denne på kirken.no/korona i løpet av kvelden.

Barn og unge prioriteres også i denne runden. Vi forstår at flere har holdt igjen oppstarten av barne- og ungdomsarbeidet etter jul på grunn av smitteverntiltakene. Nå har vi en klar oppfordring til alle menigheter om å finne gode løsninger for å skape ny aktivitet og tilbud om fellesskap for barn og unge i nærmiljøet.

Flere har stilt spørsmål til Kirkerådet og KA om munnbindpåbudet på arrangementer. Påbudet er hjemlet i covid-19-forskriftens § 16. Oppdatert forskrift er ikke klar ennå. Forskriften sier per nå at «Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.» Det er videre unntak for barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Vi forventer at det kommer inn en presisering i forskriften om at munnbindpåbudet på innendørs arrangementer kun gjelder publikum, og at det ellers holdes uendret.

Kort oppsummert gjøres disse endringene:

 • Maks antall på innendørs arrangementer økes
  • 200 deltakere i fast tilvist plass (tidl. 50)
  • 30 deltakere uten fast tilvist plass (tidl. 20)
 • Maks antall på utendørs arrangementer økes
  • 200 deltakere uten fast tilvist plass (tidl. 100)
 • Det oppfordres til å gjennomføre fritidsaktiviteter for barn og unge
  • Innendørs er det anbefalt gruppestørrelse på 20, eller flere hvis alle er fra samme kohort i skole eller barnehage
  • Utendørs gjelder ingen begrensninger
 • Voksne kan igjen gjennomføre fritidsaktiviteter
  • Innendørs er det anbefalt gruppestørrelse på 20 og 1 meters avstand. Ved intensiv trening/sang anbefales 2 meters avstand (tidligere frarådet)
  • Utendørs gjelder ingen begrensninger (tidligere grupper på 20)
 • Reglene om kirkevandring var tidsbegrenset i forbindelse med jul, og forventes å utgå nå.
 • Helsemyndighetene vurderer nye regler for antallsbegrensninger som tar mer hensyn til rommets størrelse. Det er ventet mer informasjon om dette fra regjeringen i neste uke.

Vi gjør oppmerksom på at krav om avstand og registrering av deltakere gjelder slik som tidligere. Merk også at minnesamvær etter begravelse har maks antall på 50 deltakere, og at andre private sammenkomster har maks antall 30 innendørs og 50 utendørs. Se smittevernveilederen for flere detaljer.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA

Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag

Kontakter

 

Emil Engeset 47906092 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eldbjørg Leinebø Ekre 41610918 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Katrine Lind-Solstad 90795225 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK