NY SMITTEVERNSITUASJON

Fra Kirkerådet er kommet nyhetsbrev 3/12 for aktuell smittevernsituasjon

Nye nasjonale anbefalinger og statlige tiltak i Osloområdet – Nyhetsbrev 03.12.21
3.12.2021 09:31:35 | Den norske kirke
Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo


Nye nasjonale anbefalinger – og statlige tiltak i Osloområdet
Regjeringen har offentliggjort nye nasjonale anbefalinger om smittevern. Dette skyldes særlig omikron-varianten av koronaviruset. Dette er igjen bevegelige mål. Vi forventer at flere kommuner vil vedta egne regler eller bli omfattet av statlig vedtatte regionale regler fremover.
I en tid der ensomhet og usikkerhet er utbredt, er det behov for en synlig og tilgjengelig kirke. Vi oppfordrer menighetene til å gjennomføre planlagt aktivitet, men sørge for godt smittevern i tråd med anbefalinger og regler som gjelder nasjonalt, regionalt og lokalt.
Last ned aktuelle plakater med "Velkommen til kirken" og smitteverntiltak her.

Disse nasjonale anbefalingene gjelder nå:
• Holde seg hjemme og ta test ved sykdom
Følg de nasjonale rådene om å bli hjemme når man er syk og ta test. Dette gjelder deltakere og medvirkende så vel som ansatte og frivillige.
• Håndhygiene
Det anbefales fortsatt også å vaske hender og/eller bruke håndsprit jevnlig, særlig i forbindelse med nærkontakt i forbindelse med seremonier, utdeling av nattverd eller servering.
• Munnbind
Det anbefales å bruke munnbind. Dette gjelder der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f. eks. i kø til å motta nattverd, når man skal henge av/hente jakken sin etter et arrangement samtidig med mange andre, eller på vei inn/ut av lokalet.
• Avstand
Det anbefales å holde avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsning.
• Vurder hjemmekontor
Det anbefales at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det for bedriften samlet sett utgjør 50 % av de ansatte.

Dette er statlig vedtatte regler som gjelder i Oslo og kommunene rundt:
Gjelder p.t. i: Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.
• Plikt til å registrere deltakere
Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere.

Mal for navneregistrering på liste (200 stk): [bokmål] [nynorsk] [nordsamisk] [lulesamisk] [sørsamisk] [engelsk]( se lenken høyere opp)
• Maks antall deltakere
o Innendørs arrangementer uten faste, tilviste plasser kan ha inntil 600 deltakere fordelt på tre kohorter med 200 deltakere. Kohortene skal holdes adskilt fra hverandre med minst to meter avstand under hele arrangementet. Kohortene skal ikke blandes, heller ikke i forbindelse med toalettbesøk eller nattverdsutdeling. Ansatte og oppdragstakere (medvirkende) skal ikke telle med. Det er anbefalt, men ikke påbud om en meter avstand mellom personer fra ulike husstander
o Dersom man har faste, tilviste plasser er det ikke antallsbegrensning – men deltakerne må enten få nummerert plass eller følges av verter til sin plass og sitte her fra start til slutt. Det er anbefalt, men ikke påbud om en meter avstand mellom personer fra ulike husstander.
o Private arrangementer, f.eks. samling etter dåp o.l., har antallsbegrensning på 100, selv om sammenkomsten skjer i kirkens lokaler i tilknytning til et kirkelig arrangement.
• Munnbind
o Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
o Det anbefales ellers å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f. eks. i kø til å motta nattverd, når man skal henge av/hente jakken sin etter et arrangement samtidig med mange andre, eller på vei inn/ut av lokalet og når det er bevegelse i lokalet.
• Hjemmekontor
Arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
Kirkerådet og KA vil følge utviklingen i de kommende ukene. Vi oppfordrer lokalkirken til å sette seg godt inn i hvilke påbud, forbud og anbefalinger som gjelder lokalt. Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.

Med vennlig hilsen,
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA
Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK