SMITTEVERNVEILEDER OPPDATERT

Smittevernveilederen for Den norske kirke er oppdatert 23.februar 2021.

Det medfører endringer i hvor mange som kan delta ved arrangementer.

 

Her er mer om endringene.

Merk at endringene er geenerelle og må sammenstilles med lokale bestemmelser.