BRUDD I KA-OPPGJØRET

Det Norske Diakonforbund, Presteforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og KUFO valgte torsdag ettermiddag 29/10 å bryte forhandlingene i årets tariffoppgjør i KA. Oppgjøret går nå til mekling.

– KA har i sin kommunikasjon i forhandlingene vært opptatt av både kompetanse og rekruttering. Det er vanskelig for oss å kjenne dette igjen i de tilbudene de har kommet med. Vi opplever at KA verken verdsetter våre medlemmer ansatt i fellesrådene eller prestene i Den norske kirke. For en kirke som sårt trenger å både beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft til mange ulike stillinger er dette en dårlig måte å behandle de ansatte på, sier en skuffet Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

-KAs tilbud til lønnstillegg for Unios medlemmer i fellesråd og menigheter var under det som er gitt i sammenlignbare tariffområder. Det kunne vi ikke akspetere, sier forhandlingslederen.

Unio KA ønsket også at ansatte med fem års utdanning (fire års utdanning og et års nødvendig tilleggsutdanning) i fellesråd og menigheter skal få et løft ved å bli innplassert i ny lønnsgruppe (4b) som ble opprett for to år siden.

Mollestad forteller at Unio KA var tydelige på at tariffpartene nå måtte benytte sjansen til å sikre lønnsnivået for prester for framtiden.

-Uten den endringen vi har krevet synker garantilønnsnivået med 40-60 000 kroner fra høsten 2021. Arbeidsgiver vil ikke komme oss i møte og det er vanskelig å forstå det som noe annet enn at de ikke vil gi nye prester samme lønn som dagens prester. Det kunne vi ikke akseptere, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.