SMITTEVERNVEILEDER SAMLET I ETT DOKUMENT

KA og Kirkerådet har sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag utarbeidet flere smittevernveiledere for ulike arbeidsformer i Den norske kirke. Nå er disse samlet i en felles veileder, oppdatert med de siste oppmykningene fra myndighetene.

 

Her er veilederen.

Noen av nyhetene i denne veilederen:

  • Inntil 200 personer kan nå delta (i tillegg til medvirkende), såfremt alle kan holde minst en meter avstand.
  • Åpning for leir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn og unge under 20 år med egen unntaksbestemmelse fra avstandsreglene.
  • Åpning for kirkekaffe med oppdaterte råd om matservering.
  • Åpning for bruk av salmebøker, såfremt det går minst et døgn mellom hver bruk.
  • Oppdaterte råd om åpne kirker og omvisninger.
  • Egne ressursdokumenter om konfirmasjon og tilrettelagte fellesskap for personer med behov for assistanse.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK