DIAKONI, LITURGI OG FELLESSKAP

Etter anmodning fra diakonirådgiverne i Den norske kirke har Kirkerådet utarbeidet et liturgisk ressursmateriale med vekt på diakonale perspektiver. Materialet gir innspill til hvordan liturgien kan åpne for det diakonale og diakonens rolle i gudstjenestefeiringen, og det speiler de sentrale verdiene i Plan for diakoni.

 

Ressursdokumentet finner du her.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK