HILSEN FRA FORBUNDSLEDER

Forbundsleder Randi Bergkåsa sender her en liten hilsen til medlemmene.

Kjære medlemmer

Vi opplever nå dager som blir en form for unntakstilstand. Det er dager som er/blir vanskelige for mange. Det som er diakoniens vanlige arbeidsformer må legges til side og det er nå en stor utfordring å erstatte med tiltak som både til trygghet og kontakt.

Her er stort rom for både oppfinnsomhet og kreativitet. Dette utformes best lokalt i en åpen dialog med arbeidsgiver. Det er mange spørsmål som vil dukke opp. Noe finner dere svar på lokalt annet må vi hente frem sentralt. Generelt er å si at det så langt ser ut til at alle bidrar positivt.  

Sosiale medier, inklusive god gammeldags telefon, er gode verktøy i denne sammenhengen.

Men noe blir å gjøre ute fysisk. Det er viktig at det arbeidet som gjøres av den enkelte ute er innrettet slik at en ikke utsetter seg selv for risiko og heller ikke utsetter andre for den. Avklar innretning med arbeidsgiver. Kjenn etter om hvordan egen form er og ikke gå på akkord med egen helse.

Kirken som diakonal aktør kan bidra med mye rundt mennesker som trenger en håndsrekning. Dette blir viktig for diakoner og diakoniarbeidere å koordinere. Dere kjenner de som jevnlig deltar i de lokale fellesskapene.

Ha lykke til med å holde kontakt med de som trenger det og til å finne tjenlige tiltak lokalt. Ønsker dere Guds velsignelse over arbeidet!

RandiRandi 270320

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK