KORONA OG KIRKENS OPPSØKENDE VIRKSOMHET

KA har utarbeidet en veileder om "Koronapandemiens betydning for kirkens oppsøkende virksomhet". Ber alle diakoner og diakoniarbeidere om å lese den grundig.

Her er lenke til veilederen.

Legg særlig merke til at alt arbeid som medfører nærkontakt mellom ansatt og menighetslemmer skal godkjennes av arbeidsgiver og det skal gjøres en risikovurdering i hvert tilfelle. Her må alle medvirke profesjonelt slik at den ansatte ikke blir smittet og selv ikke bidrar til å spre smitte.

Midt i artikkelen er også henvist til et skriv fra preses vedrørende sognebud.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK