DIAKONIPRISEN 2019 TIL EILEV ERIKSTEIN

Eilev Erikstein er 25. oktober tildelt Diakoniprisen 2019.

Han har arbeidet som prostidiakon i Vest-Telemark i 28 år.

Han har vært en svært synlig diakon og en tydelig stemme i det offentlige rom på vegne av mennesker i utsatte og sårbare livssituasjoner.
Han har gjennom årene vært nyskapende, utholdende og trofast, og har fått bety mye for mange i lokalsamfunnet. De erfaringer som er gjort i Vest-Telemark har vært til inspirasjon for å få etablert prostidiakonstillinger andre steder i landet. Eilev Erikstein har vært mentor for flere av disse.

Han har på kreative og nye måter nådd ut til mange mennesker med sin rolle som diakon. Spesielt gjennom pilegrimsarbeidet, f.eks pilegrimsvandringene «Vandring for håp» og «Vandring for forandring» som kirken i Vest - Telemark har hatt i samarbeid med psykisk helse i Seljord, Vinje, Tokke, Nissedal, Kviteseid, Fyresdal og DPS i Seljord siden 2008. Dette arbeidet har satt diakonien og diakonen på kartet, og viser hvordan kirken kan være en viktig samarbeidspartner innen helsesektoren.

Eilev Erikstein har fast diakonispalte i Vest-Telemark blad og er fast spaltist i Telemarksavisa. Han har en rekke følgere på Facebook der han jevnlig legger ut tekst og bilder fra sitt arbeid som prostidiakon.

Eilev Erikstein er en stor inspirator og et forbilde for mange både i og utenfor kirkelige sammenhenger.

Diakoniprisen deles ut av Stiftelsen CRUX og Det Norske Diakonforbund.

Vi gratulerer Eilev Erikstein!Diakoniens dag diakoniprisvinner med LSH og HL krympet

Diakoniprisvinner 2019 Eilev Erikstein

Her er oppslag hos Vest-Telemark blad.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK