ENIGHET I KA-OPPGJØRET 2019

Tirsdag ettermiddag 25. juni ble partene i KA-oppgjøret enige om mellomoppgjøret 2019.

Oppgjøret er gjennomført innenfor tilsvarende rammer som ellers i offentlig sektor.

Her er oppslag hos UNIO.

 

De aller fleste av Diakonforbundets medlemmer har fått et godt oppgjør, 

men det var ikke rom i dette oppgjøret å få garantilønnsnivået opp til KS-nivå.

 

FOR DE SOM ER FELLESRÅDSTILSATT GJELDER:

Disse sentrale tilleggene ble avtalt med virkning fra 1. mai 2019:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Lønnsgruppe 2

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Lønnsgruppe 2B

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Lønnsgruppe 3

10 500

10 500

10 500

11 000

11 000

11 000

11 000

Lønnsgruppe 4

11 500

11 500

12 000

12 000

12 500

13 000

13 000

Lønnsgruppe 5

13 000

13 000

13 500

13 500

14 000

14 500

15 000

 

NY GARANTILØNN

Pr. 01.08.2019 heves garantilønnen ut over det sentrale tillegget iht. tabell nedenfor.

Dette medfører at arbeidstakere som pr. 31.07.2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 01.08.2019,

gis et ytterligere lønnstillegg opp til nivåene i tabellen nedenfor.

Ansiennitetstillegg i tabellen justeres iht. dette, og ny garantilønnstabell med ansiennitetstillegg gjøres gjeldende fra 01.08.2019.

Lønnstabell pr. 01.08.2018 gjøres gjeldende frem til 31.07.2019.

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

301 500

307 000

309 800

312 800

320 900

367 200

405 100

Lønnsgruppe 2

350 000

355 000

359 000

364 000

375 000

414 500

427 000

Lønnsgruppe 2B

370 000

375 000

379 000

384 000

395 000

435 000

445 000

Lønnsgruppe 3

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

480 000

485 000

Lønnsgruppe 4

430 000

440 000

450 000

455 000

460 000

500 000

523 000

Lønnsgruppe 5

487 700

497 400

503 000

508 300

528 800

560 000

595 000

 

FOR DE SOM ER TILSATT I RETTSUBJEKTET DEN NORSKE KIRKE GJELDER:

Det gis et tillegg til alle arbeidstakere innplassert i unormerte stillinger i kapittel 4, punkt 4.7 på 4,1 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018.

Videre gis et tillegg til alle arbeidstakere innplassert i lønnsgrupper i kapittel 4, punkt 4.7 på 3,2 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018.

Alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn/garantilønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende. Virkningsdato er 01.05.2019. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og for de unormerte stillingene.

 

Her er KAs tilbud nr 3.