KIRKERÅDET VIL STYRKE DIAKONIEN

Kirkerådet har respondert på den utfordringen som kom da kirkebudsjettet for 2019 ble styrket med 14 milllioner ved å foreslå at disse midlene skal benyttes til å delfinansiere 35 nye diakonstillinger!

Saken ble behandlet i Kirkerådets møte den 25 - 26 januar.

Her er lenke til saksdokumentet i Kirkerådet.

Vi hilser denne meldingen varmt velkommen. Den er et viktig og godt signal til diakonene og til det øvrige diakoniarbeidet.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK