SENTRALE SÆRAVTALER REFORHANDLET

KA og arbeidstakerorganisasjonene har nå reforhandlet fem særavtaler. Det Norske Diakonforbund er part i tre av disse; - Særavtale om reiseregulativet, Særavtale om arbeidstøy og Særavtale for ledere.

 

Det er ingen materielle endringer i Særavtale om arbeidstøy og Særavtale for ledere. I Særavtale om reiseregulativet er det gjort endringer i bestemmelsen knyttet til kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten, samt en justering i reglene for kostgodtgjøring.

Når det gjelder arbeidstøy, har partene blitt enige om å sende en felles henvendelse til Kirkemøtet 2020 om å vurdere muligheten for en felles nasjonal finansieringsordning for liturgiske klær.

Særavtale for kirkelige stillinger blir forhandlet på nyåret.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK