NYTT SENTRALSTYRE I DET NORSKE DIAKONFORBUND

 

Ved generalforsamlingen i Trondheim 30. oktober 2017 ble valgt nytt sentralstyre i Det Norske Diakonforbund.

Randi Bergkåsa fra Oslo ble enstemmig valgt som leder for en ny periode. Hun får med i styret:

Brita Bye fra Bodø (gjenvalg), Asbjørn Sagstad fra Kolbotn (gjenvalg), Edel Merete Gervin fra Konnerud (ny) og Hans Eskil Vigdel fra Sandnes (ny).

Til varavervene ble valgt:

Pål Arne Winsnes fra Trondheim (ny), Åshild Høllesli Frantzen fra Bergen (ny) og Eilev Erikstein fra Dalen (gjenvalg).

Sentralstyret1720 2

Fra venstre: Eilev Erikstein, Brita Bye, Asbjørn Sagstad, Edel Gervin, Leiv Sigmund Hope, Randi Bergkåsa og Pål Arne Winsnes.

Hans Eskil Vigdel og Åshild Høllesli var ikke tilstede da bildet ble tatt.