STERK TALE OM DIAKONI OG KUNST FRA KIRKERÅDSLEDER RAAUM

Ved åpningen av Kirkerådsmøtet 13. september 17 holdt leder Kristin Gunleiksrud Raaum en sterk tale om diakoniens og kunstens plass i kirken.

Vi takker for talen som både er et håndslag overfor og til stor inspirasjon for videre virke for de som arbeider med diakoni og kunst i kirken.

Her er talen.