MELLOMOPPGJØRET I KA

Mellomoppgjøret 2017 for KA ble forhandlet i dag 20. juni.

Det meste for 2017 ble forhandlet frem ved hovedoppgjøret 2016. Økonomiutviklingen ga ikke rom for tillegg eller forskyvninger utover det som ble avtalt i 2016.

Rammen for oppgjøret er på nivå med øvrige oppgjør.

 Her er vedlegget til protokollen.

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK