NY ORGANISASJON?

NY ORGANISASJON?
Denne saken dreier seg om at KUFO, Presteforeningen og Det Norske Diakonforbund har samtalt om mulighetene for å etablere en ny organisasjon.
Saken har vært drøftet i sentralstyrene i forbundene og vil videre behandles i stiftene/lokallagene, Landsstyrene og i forbundenes generalforsamlinger.
Det er også i Diakonforbundet orientert om saken ved årsmøter nå på nyåret.

Generelt er å si at vi arbeider godt sammen om dette. Alle tre forbundene har gått inn i dette med åpent sinn

og et omforent ønske om å skape en ny organisasjon som vi tror vil styrke både det å være fagforening og det å ivareta medlemmenes faglige interesser.

Her er lenke til et oppslag i Presteforeningen.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK