OPPROP OM DEN DIAKONALE KIRKE

Diakoniutvalget i Oslo domkirke har tatt initiativ til et opprop om "den diakonale kirke" i anledning av at Den norske kirke fra 1. januar 2017 er fristilt fra staten.

På Kirkemøtet leste Odd Einar Dørum opp dette oppropet.  Det er signert av 16 diakonale organisasjoner og institusjoner.

 

Oppropet er en bekreftelse på at disse organisasjonene og institusjonene vil fortsette sitt diakonale arbeid innenfor kirken.

Oppropet har også med oppfordring til fornyelse og videreutvikling av kirkens diakonale arbeid.

Teksten i oppropet er å finne her.

 

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK