NYTT STUDIEEMNE STARTET I TRONDHEIM

Nytt studieemne startet i på DMMH

6.september startet studieemnet "Faith and religion in work with migrants" på DMMH i regi av høgskolen VID.

Professor Stephanie Dietrich er ansvarlig for dette studieemnet på masternivå. Ved åpningen ønsket Stiftsdirektør ved Nidaros bispedømme Gunn Karlsaune, avdelingsleder i Kirkelig Fellesråd Jarle Jacobsen og leder av Diakonforbundet i Nidaros Pål Arne Winsnes velkommen til studiet, og poengterte hvor aktuelt og viktig et slikt studie er både for kirkens ansatte og for deltakere fra andre virksomheter.
Det er tilsammen 21 forventningsfulle studenter med ulike bakgrunner og arbeidsgivere som startet opp i dag. Mange står i en arbeidssituasjon der dette studieemnet blir svært relevant.